Liên kết website

Thống kê

  Lượt truy cập: 2469109

  Hiện có 28 người truy cập

Lịch Việt Nam


Xem lịch năm

Thông báo  ›› Thông báo

THÔNG BÁO CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

Cập nhật ngày:10/01/2018

                                                    

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU
THÔNG BÁO
CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ
                                                   
 Danh sách cập nhật ngày: 10/01/2018 
 
                

Kỳ thi

Khóa ngày

Đơn vị

Chứng chỉ B tiếng Anh
06/01/2018
TT GDTX tỉnh
Ứng dụng CNTT cơ bản 24/12/2017
Trường CĐCĐ
Chứng chỉ B tiếng Anh 20/12/2017
TT GDTX tỉnh
Ứng dụng CNTT cơ bản  29/11/2017 TT GDTX tỉnh
Ứng dụng CNTT cơ bản 30/11/2017
Trường CĐCĐ
Ứng dụng CNTT cơ bản  01/12/2017 Trường CĐCĐ
Ứng dụng CNTT cơ bản  05/12/2017
 TT GDTX tỉnh
Ứng dụng CNTT cơ bản  07/12/2017
Trường Trung cấp KTKT
Chứng chỉ B tiếng Anh 20/10/2017
 TT GDTX tỉnh
Chứng chỉ B tiếng Anh
 15/10/2017  TT GDTX tỉnh
Ứng dụng CNTT cơ bản
 28/09/2017  TT GDTX tỉnh
Ứng dụng CNTT cơ bản
 25/09/2017 TT GDTX tỉnh
Ứng dụng CNTT cơ bản
 11/09/2017 Trường Trung cấp KTKT

 

      Xin mời các anh chị thí sinh đã đỗ trong các kỳ thi trên liên hệ với Phòng Tin học - Ngoại ngữ,
      số điện thoại: (0290) 3837425 để nhận chứng chỉ.

          Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ các thí sinh mang theo THẺ DỰ THI hoặc CMND.


                                                                                                   Phòng Tin học - Ngoại ngữ

Tắt Hình Ảnh Hoạt động [X]