Liên kết website

Thống kê

  Lượt truy cập: 2381922

  Hiện có 33 người truy cập

Lịch Việt Nam


Xem lịch năm

Thông báo  ›› Thông báo

CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

Cập nhật ngày:20/09/2017

                              CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

Danh sách cập nhật ngày: 20/09/2017
 
              

Kỳ thi

Khóa ngày

Địa điểm thi

Ghi chú

Ứng dụng CNTT cơ bản
 07/04/2017
 TT GDTX tỉnh
TT GDNN Tp Cà Mau và huyện Trần Văn Thời
Ứng dụng CNTT cơ bản  08/04/2017  TT GDTX tỉnh  
Ứng dụng CNTT cơ bản  23/04/2017  TT GDTX tỉnh  
Ứng dụng CNTT cơ bản  14/06/2017  TT GDTX tỉnh  Trường TC KT-KT Cà Mau
Chứng chỉ B tiếng Anh  07/07/2017  TT GDTX tỉnh  
Ứng dụng CNTT cơ bản  15/07/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh  25/08/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh  31/03/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh  30/03/2017
 TT GDTX tỉnh  
 Chứng chỉ A Tin học  04/03/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh   20/01/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh
 28/10/2016  TT GDTX tỉnh  
 Chứng chỉ A Tin học
 15/10/2016  TT GDTX tỉnh  
 Chứng chỉ B tiếng Anh
 07/10/2016  TT GDTX tỉnh
 
 Chứng chỉ A Tin Học
 18/09/2016  TT GDTX tỉnh
 
 Chứng chỉ B tiếng Anh
 19/8/2016  TT GDTX tỉnh
 
Chứng chỉ C Tiếng Anh
11/4/2015
TT GDTX tỉnh

Chứng chỉ B Tin học
24/05/2016
TT GDTX tỉnh
 

      Xin mời các anh chị thí sinh đã đỗ trong các kỳ thi trên liên hệ với Phòng Tin học - Ngoại ngữ,
      số điện thoại: (0780) 3837425 để nhận chứng chỉ.

          Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ các thí sinh mang theo THẺ DỰ THI hoặc CMND.


                                                                                         Phòng Tin học - Ngoại ngữ


Tắt Hình Ảnh Hoạt động [X]