Liên kết website

Thống kê

  Lượt truy cập: 2435293

  Hiện có 42 người truy cập

Lịch Việt Nam


Xem lịch năm

Thông báo  ›› Thông báo

CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

Cập nhật ngày:23/11/2017

                              CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

Danh sách cập nhật ngày: 23/11/2017
 
              

Kỳ thi

Khóa ngày

Địa điểm thi

Ghi chú

Chứng chỉ B tiếng Anh
20/10/2017
 TT GDTX tỉnh

Chứng chỉ B tiếng Anh
 15/10/2017  TT GDTX tỉnh
 
Ứng dụng CNTT cơ bản
 28/09/2017  TT GDTX tỉnh
 
Ứng dụng CNTT cơ bản
 25/09/2017  TT GDTX tỉnh
 
Ứng dụng CNTT cơ bản
 11/09/2017  TT GDTX tỉnh
 Trường KTKT
Ứng dụng CNTT cơ bản   07/04/2017  TT GDTX tỉnh  TT GDNN Tp Cà Mau và huyện Trần Văn Thời
Ứng dụng CNTT cơ bản  08/04/2017  TT GDTX tỉnh  
Ứng dụng CNTT cơ bản  23/04/2017  TT GDTX tỉnh  
Ứng dụng CNTT cơ bản  14/06/2017  TT GDTX tỉnh  Trường TC KT-KT Cà Mau
Chứng chỉ B tiếng Anh  07/07/2017  TT GDTX tỉnh  
Ứng dụng CNTT cơ bản  15/07/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh  25/08/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh  31/03/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh  30/03/2017
 TT GDTX tỉnh  
 Chứng chỉ A Tin học  04/03/2017  TT GDTX tỉnh  
Chứng chỉ B tiếng Anh   20/01/2017  TT GDTX tỉnh   

      Xin mời các anh chị thí sinh đã đỗ trong các kỳ thi trên liên hệ với Phòng Tin học - Ngoại ngữ,
      số điện thoại: (0290) 3837425 để nhận chứng chỉ.

          Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ các thí sinh mang theo THẺ DỰ THI hoặc CMND.


                                                                                         Phòng Tin học - Ngoại ngữ


Tắt Hình Ảnh Hoạt động [X]