Liên kết website

Thống kê

  Lượt truy cập: 2594067

  Hiện có 10 người truy cập

Lịch Việt Nam


Xem lịch năm

Thông báo  ›› Thông báo

THÔNG BÁO CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

Cập nhật ngày:29/08/2018

                                                    

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU
THÔNG BÁO
CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ
                                                   
 Danh sách cập nhật ngày: 29/08/2018 
 
Danh sách các kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 
Kỳ thi ngày

 Đơn vị

29/07/2018

 TT GDTX tỉnh

 14/07/2018  TT GDTX tỉnh
 12/07/2018  TT GDTX tỉnh
 11/07/2018  TT GDTX tỉnh
 10/07/2018  TT GDTX tỉnh
 22/06/2018  TT GDTX tỉnh
 13/06/2018  TT GDTX tỉnh
14/04/2018  TT GDTX tỉnh
07/04/2018  TT GDTX tỉnh
04/04/2018  Trường CĐCĐ Cà Mau
03/04/2018  Trường CĐCĐ Cà Mau
02/04/2018  Trường CĐCĐ Cà Mau
31/03/2018  TT GDTX tỉnh

 01/02/2018  

 TT GDTX tỉnh

04/01/2018  TT GDTX tỉnh

 03/01/2018

 TT GDTX tỉnh

        
Danh sách các kỳ thi Chứng chỉ B tiếng Anh
 

Kỳ thi ngày

Đơn vị

08/07/2018

TT GDTX tỉnh

 10/06/2018 TT GDTX tỉnh
 09/04/2018 TT GDTX tỉnh
 06/01/2018  TT GDTX tỉnh

20/12/2017

TT GDTX tỉnh

15/10/2017

TT GDTX tỉnh

   
      Xin mời các anh chị thí sinh đã đỗ trong các kỳ thi trên liên hệ với Phòng Tin học - Ngoại ngữ,
      số điện thoại: (0290) 3837425 để nhận chứng chỉ.

          Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ các thí sinh mang theo THẺ DỰ THI hoặc CMND.


                                                                                                   Phòng Tin học - Ngoại ngữ

Thông báo khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chi tiết
Tắt Hình Ảnh Hoạt động [X]