Liên kết website

Thống kê

  Lượt truy cập: 2754035

  Hiện có 22 người truy cập

Lịch Việt Nam


Xem lịch năm

Tin Tức - Sự Kiện  ›› Thông báo

THÔNG BÁO CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

Cập nhật ngày:06/11/2018

                                                    

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CÀ MAU
THÔNG BÁO
CÁC KỲ THI ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ
                                                   
 Danh sách cập nhật ngày: 06/11/2018 
 
Danh sách các kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
 
Kỳ thi ngày

 Đơn vị

09/10/2018

 TT GDTX tỉnh

 23/09/2018  TT GDTX tỉnh
 11/09/2018  TT GDTX tỉnh
 08/09/2018   TT GDTX tỉnh
 06/09/2018  TT GDTX tỉnh
 17/08/2018  TT GDTX tỉnh
 29/07/2018  TT GDTX tỉnh
 14/07/2018  TT GDTX tỉnh
 12/07/2018  TT GDTX tỉnh
 11/07/2018  TT GDTX tỉnh
 10/07/2018  TT GDTX tỉnh
        
Danh sách các kỳ thi Chứng chỉ B tiếng Anh
 

Kỳ thi ngày

Đơn vị

18/08/2018

TT GDTX tỉnh

13/08/2018   TT GDTX tỉnh
 08/07/2018  TT GDTX tỉnh
 10/06/2018 TT GDTX tỉnh
 09/04/2018 TT GDTX tỉnh
 06/01/2018  TT GDTX tỉnh
   
      Xin mời các anh chị thí sinh đã đỗ trong các kỳ thi trên liên hệ với Phòng Tin học - Ngoại ngữ,
      số điện thoại: (0290) 3837425 để nhận chứng chỉ.

          Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ các thí sinh mang theo THẺ DỰ THI hoặc CMND.


                                                                                                   Phòng Tin học - Ngoại ngữ

Tin Tức - Sự Kiện khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chi tiết
Tắt Hình Ảnh Hoạt động [X]