Liên kết website

Thống kê

  Lượt truy cập: 2688550

  Hiện có 93 người truy cập

Lịch Việt Nam


Xem lịch năm

Tin Tức - Sự Kiện  ›› Chính sách, pháp luật

PHỔ BIẾN CÁC CÔNG VĂN CỦA SỞ

Cập nhật ngày:28/03/2017


Thực hiện công văn số 2052/Kh-SGD về việc thực hiện kế hoạch số 54-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH-TW K12

Thực hiện công văn số 1737/SGDĐT-CTTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT

Thực hiện công văn số 1625/SGDĐT-GDCN-TX của sở  triển khai thực hiện Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Thực hiện công văn Số 1408/SGDĐT-CTTT, tăng cường thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg

 Công văn số 745 của sở GDĐT Cà Mau về việc tuyên truyền Kế hoạch số 48 UBND tỉnh; Kế hoạch số 236 của sở Thông tin và Truyền thông.

Công văn số 734 của sở GDĐT về việc phổ biến Công văn số 2066 của UBND tỉnh về việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý, công chức, viên chức.

Công văn số 747 của sở GDĐT về việc thực hiện các biện pháp phối hợp đảm bảo an toàn cho học sinh ngoài nhà trường.

Công văn số 748 của sở GDĐT về việc tuyên truyền phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau.

Công văn số 770 về việc thực hiện Công văn số 20/KH-BCĐLNVSATTP ngày 21/03/2017 của BCĐ Liên ngày về VSATTP.

Kế hoạch số 20/KH-BCĐLNVSATTP.

Tắt Hình Ảnh Hoạt động [X]