Liên kết website

Thống kê

  Lượt truy cập: 2546145

  Hiện có 12 người truy cập

Lịch Việt Nam


Xem lịch năm

Tin Tức - Sự Kiện  ›› Các lớp chứng chỉ A, B, C

KẾT QUẢ CÁC KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC, TIẾNG ANH

Cập nhật ngày:20/07/2018

 KẾT QUẢ CÁC KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
VÀ CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH 

THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

KỲ THI NGÀY 14/07/2018
KỲ THI NGÀY 12/07/2018
KỲ THI NGÀY 11/07/2018
KỲ THI NGÀY 10/07/2018
KỲ THI NGÀY 22/06/2018 
KỲ THI NGÀY 13/06/2018
KỲ THI NGÀY 14/04/2018
KỲ THI NGÀY 07/04/2018

*
  

THI CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH

KỲ THI NGÀY 08/07/2018

KỲ THI NGÀY 10/6/2018
KỲ THI NGÀY 09/04/2018

KỲ THI NGÀY 06/01/2018

 


 

Tắt Hình Ảnh Hoạt động [X]